Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 401/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-12-22

Sygn. akt III K 401/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22.12.2014 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Jabłoński

Protokolant: Izabela Kicińska

z udziałem Prokuratora: Emilia Piasta

po rozpoznaniu w dniu 22.12.2014 r.

sprawy K. K. – s. Z. i M. z d. P., ur. (...),

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie o sygn. akt. IV K 1294/03 (zmieniony następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie o sygn. akt. IX Ka 1369/04) za:

- czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 31 lipca 2003 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 31 lipca 2003 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 maja 2003 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 k.k. orzeczono karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 31 lipca 2003 r. do dnia 17 listopada 2004 r.;

II.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt. V K 175/08 za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. popełniony w dniu 16 grudnia 2007 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. tymczasowego aresztowania od dnia 16 grudnia 2007 r. do dnia 6 maja 2008 r.;

III.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie o sygn. akt. III K 1405/08 za:

- czyn z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 27 sierpnia 2008 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 27 sierpnia 2008 r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania od dnia 27 sierpnia 2008 r. do dnia 28 sierpnia 2008 r.;

IV.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt. IV K 3/12 za:

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w nocy 30 września 2011 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 18 października 2011 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 7 października 2011 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 k.k. orzeczono karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 8 listopada 2011 r. do dnia 14 lutego 2012 r.; na podstawie art. 46 § 1 i 2 k.k. zobowiązano skazanego do naprawienia szkody na rzecz M. J. poprzez zapłatę w/w kwoty 300 zł oraz na rzecz S. M. poprzez zapłatę w/w kwoty 600 zł; na podstawie art. 44 § 1 i 2 orzeczono przepadek dowodów rzeczowych poprzez pozostawienie ich w aktach sprawy;

V.  Sądu Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt V K 1059/11 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby;

VI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 957/12 za:

- czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 października 2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 25 sierpnia 2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania od dnia 24 października 2011 r. do dnia 25 października 2011 r.; na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązano skazanego do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonej M. P. poprzez zapłatę w/w kwoty 2000 zł;

VII.  Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt III K 839/12, częściowo zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.11.2013 r. w sprawie IX Ka 982/13 za:

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 4 marca 2012 r. na karę 5 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 6 marca 2012 r. na karę 6 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 13 marca 2012 r. na karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 10 lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 13 marca 2012 r. do dnia 3 kwietnia 2012 r.; na podstawie art. 44 § 2 k.k. i art. 230 § 2 k.k. orzeczono o dowodach rzeczowych;

VIII.  Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 494/12 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 21 na 22 lutego 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania w dniu 22 lutego 2012 r.

ORZEKA:

I.  Na podstawie art. 569 § 1 kpk, 85 kk, 86 § 1 kk rozwiązuje orzeczenia o karze łącznej w sprawach opisanych w punkcie VI i VII i łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w pkt VI, VII, VIII oraz wymierza skazanemu karę łączną w wysokości 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art. 577 kpk zalicza na poczet orzeczonej kary łącznej okresy pozbawienia wolności w postaci dnia 22.02.2012 r., okresów 24.10.2011 r., do 25.10.2011 r., 13.03.2012 r., do 3.04.2012 r.;

III.  W pozostałym zakresie połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  Na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

V.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata J. Ł. wynagrodzenie za obronę oskarżonego z urzędu w kwocie 120 zł.

III K 401/14

UZASADNIENIE

K. K. został skazany następującymi wyrokami:

IX.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie o sygn. akt. IV K 1294/03 (zmieniony następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie o sygn. akt. IX Ka 1369/04) za:

- czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 31 lipca 2003 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 31 lipca 2003 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 maja 2003 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 k.k. orzeczono karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 31 lipca 2003 r. do dnia 17 listopada 2004 r.;

X.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt. V K 175/08 za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. popełniony w dniu 16 grudnia 2007 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. tymczasowego aresztowania od dnia 16 grudnia 2007 r. do dnia 6 maja 2008 r.;

XI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie o sygn. akt. III K 1405/08 za:

- czyn z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 27 sierpnia 2008 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 27 sierpnia 2008 r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania od dnia 27 sierpnia 2008 r. do dnia 28 sierpnia 2008 r.;

XII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt. IV K 3/12 za:

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w nocy 30 września 2011 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 18 października 2011 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 7 października 2011 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 k.k. orzeczono karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 8 listopada 2011 r. do dnia 14 lutego 2012 r.; na podstawie art. 46 § 1 i 2 k.k. zobowiązano skazanego do naprawienia szkody na rzecz M. J. poprzez zapłatę w/w kwoty 300 zł oraz na rzecz S. M. poprzez zapłatę w/w kwoty 600 zł; na podstawie art. 44 § 1 i 2 orzeczono przepadek dowodów rzeczowych poprzez pozostawienie ich w aktach sprawy;

XIII.  Sądu Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt V K 1059/11 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby;

XIV.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 957/12 za:

- czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 października 2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 25 sierpnia 2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania od dnia 24 października 2011 r. do dnia 25 października 2011 r.; na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązano skazanego do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonej M. P. poprzez zapłatę w/w kwoty 2000 zł;

XV.  Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt III K 839/12, częściowo zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.11.2013 r. w sprawie IX Ka 982/13 za:

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 4 marca 2012 r. na karę 5 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 6 marca 2012 r. na karę 6 lat pozbawienia wolności,

- czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 13 marca 2012 r. na karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 10 lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 13 marca 2012 r. do dnia 3 kwietnia 2012 r.; na podstawie art. 44 § 2 k.k. i art. 230 § 2 k.k. orzeczono o dowodach rzeczowych;

XVI.  Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 494/12 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 21 na 22 lutego 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. zatrzymania w dniu 22 lutego 2012 r.

Skazany wniósł o wydanie co do jego osoby wyroku łącznego i Sąd analizując dotychczasowe skazania doszedł do przekonania, że jedynie wyroki opisane w punktach V, VI, VII i VIII spełniają kryterium podstawowe do wydania wyroku łącznego czyli przed wydaniem pierwszego wyroku sprawca popełnił inne przestępstwa niż objęte tym wyrokiem. W sprawach opisanych w punktach I, II, III i IV zachodzi bowiem taka koincydencja czasowa pomiędzy datami czynów i datami wyroków, że skazany popełniał kolejne przestępstwa po wydaniu poszczególnych wyroków, co wyklucza objęcie tych orzeczeń wyrokiem łącznym. Z pozostałych zaś wyeliminowaniu ulec musiał wyrok opisany w punkcie V tj w sprawie V K 1059/11 jako niepodlegający łączeniu z uwagi na orzeczoną nim karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wprawdzie przepis art. 89 § 1a pozwala połączyć i taka karę, jednak zdaniem Sądu tworzyłoby to w realiach niniejszej sprawy niekorzystną sytuację dla skazanego i powodowałoby działanie wyroku łącznego w kierunku zaostrzenia represji wobec skazanego. Dokonawszy tej eliminacji Sąd dysponował zestawem trzech orzeczeń z których chronologicznie pierwsze było wydane 18.06.2012r w sprawie III K 494/12 opisanej w punkcie VIII. Przed ta datą skazany popełnił przestępstwa jakie zostały później objęte skazaniami w sprawach II K 957/12 i III K 839/12 opisanymi w punktach VI I VII. Za wszystkie czyny skazanemu wymierzono kary tego samego rodzaju. Wymierzając karę Sąd uznał, że kara 10 lat pozbawienie wolności jest karą adekwatną. Skazany popełnił znaczną ilość czynów zabronionych o dużej szkodliwości społecznej wymierzonych przeciwko mieniu w tym trzech z elementem użycia przemocy, a wszystkich w warunkach powrotu do przestępstwa. Wyroki za poszczególne czyny dawały teoretyczną możliwość orzeczenia kary od 6 lat pozbawienia wolności do lat 15. Zdaniem Sądu, który wydawał też wyrok w jednej z połączonych spraw – III K 839/12, represja karna zawarta w wyroku łącznym nie może być niższa niż kara jaką orzeczono w tej właśnie sprawie. Prowadziłoby to bowiem do sytuacji kiedy to fakt popełnienia większej ilości przestępstw skutkowałby w umyśle skazanego swoistą dewaluacją kary wymierzonej w jednym z procesów, co byłoby dla skazanego mylną wskazówką na przyszłość. Z drugiej strony nie ma powodu aby orzekać karę surowszą. Stosunkowo pozytywne informacje wynikające z opinii o skazanym oraz danych na temat podjęcia nauki pozwalają uznać, że pomimo braku jakichkolwiek innych okoliczności łagodzących i pomimo występowania okoliczności obciążających w postaci wielokrotnych skazań, popełniania czynów o dużej szkodliwości społecznej, w tym połączonych z użyciem przemocy skutkującej także obrażeniami ciała, kara 10 lat pozbawienia wolności jest wystarczająca dla osiągnięcia efektu wychowawczego w sensie ugruntowania w skazanym przekonania o osobistych kosztach jakie poniesie w przypadku złamania prawa w przyszłości.

Sąd zaliczył na poczet kary okresy pozbawienia wolności w poszczególnych sprawach a w pozostałym zakresie połączone wyroki pozostawił do odrębnego wykonania.

Z przyczyn wskazanych powyżej w zakresie pierwszych pięciu wymienionych wyroków Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Laszczka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Jabłoński
Data wytworzenia informacji: