Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5572

XV GC 2574/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2017-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 2574/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. XV Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Marta Wielądek po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: K. W. przeciwko: (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 2.609,60 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

XV GC 2737/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 2737/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9 lipca 2015 roku powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 1 021,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dat i kwot opisanych w pozwie. Powód żądał także zasądzenia zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że zawarł z pozwanym umowę, której pr
Czytaj więcej»

XV GC 2760/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-19

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 2760/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. XV Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Chała - Małkowska Protokolant: Michał Jóźwik po rozpoznaniu w dniu 19 września 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: M. M. przeciwko: A. B. o zapłatę kwoty 19.575,31 zł I zasądza od pozwanego A. B. na rzecz powódki M. M. kwotę 2.208,97 (dwa tysiące dwieście osiem 97/100) złotych wraz z odse
Czytaj więcej»

XV GC 2628/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2018-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV GC 2628/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 czerwca 2015 roku powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 8.610 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 października 2014 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu w łącznej kwocie 2.777 zł, w tym: 300 zł tytułem opłaty od pozwu, 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 2.460 zł tytułem kosztów zastępstwa pro
Czytaj więcej»

XV GC 2768/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-21

Data publikacji: 2015-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 2768/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 25 maja 2011 r. powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. wniosła o zasądzenie od pozwanych W. D. , M. G. i J. L. solidarnie kwoty 445,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 25 lutego 2009 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że podstawą prawną roszczenia jest art. 299 k.s.h. Pozwany W. D. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddale
Czytaj więcej»

XV GC 2771/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV GC 2771/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 maja 2015 r. powód (...) spółka jawna R. K. i J. K. z siedzibą w G. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. R. kwoty 63.909,65 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwot: - 5.814,18 zł od dnia 19 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, - 4.500,00 zł od dnia 19 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, - 11.250,35 zł od dnia 26 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, - 42.345,12 zł od dnia 25 marca 2015 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu w kwocie 799 zł. W uzasa
Czytaj więcej»

XV GC 2753/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania a najemca płacić umówiony czynsz
Sygn. akt XV GC 2753/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Wydział XV Gospodarczy w składzie następującym : Przewodniczący SSR Anna Piebiak Protokolant Marta Wielądek po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 roku w Warszawie na rozprawie z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko: (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.749,99 zł (je
Czytaj więcej»

XV GC 2760/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 2760/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 czerwca 2013 r. powódka M. M. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. B. kwoty 19.575,31 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, iż dochodzona pozwem kwota obejmuje odszkodowanie za poniesione przez nią straty w postaci czynszu najmu lokalu za styczeń 2013 r. w wysokości 4.392,09 zł, odszkodowanie z
Czytaj więcej»

XV GC 2832/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 2832/11 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 lutego 2011 roku powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty 62.056 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty i kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż jest właścicielem sprzętu stanowiącego wyposa
Czytaj więcej»

XV GC 2838/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-31

Data publikacji: 2015-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XV GC 2838/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 23 sierpnia 2012 roku powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) spółki akcyjnej z siedzibą w S. kwoty 908 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 kwietnia 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż dochodzona kwota stanowi odszkodowanie należne jej na podstawie umo
Czytaj więcej»